Veldig trist at økonomi skal være avgjørende for hvor god du kan bli i fotball 😣💔

Om man har stengte baner på vinteren, står man uten aktivitetstilbud for barn og unge i mange måneder.

– Ikke bare vil spillerne havne spillemessig langt bak de som kan trene hele året. Det største problemet er at mange vil miste det sosiale fellesskapet som idretten skaper.

Kretslagene domineres av spillere fra de rike delene av byen. Dette henger sammen med en utvikling der barna i flere ressurssterke klubber trenes av profesjonelle trenere.

Les hele artikkelen her