Forfatter:
Anita Woolfolk
Publiseringsår:
2004, Norsk
Om Boken:

En nyttig bok for lærere, trenere, psykologistudenter og ikke minst foreldre. Hovedfokuset i boken er den praktiske anvendelsen av innsikten fra forskningen på  læring, undervisning, kunnskap og barnas utvikling. Ved å lese denne boken vil du blant annet få kunnskap om kognitiv utvikling og språk, personlig, sosial og moralsk utvikling, ulike læringsteorier, komplekse kognitive prosesser, motivasjon inn mot læring og undervisning og hvordan man skaper et godt læringsmiljø.
Boken gir teoretisk kunnskap og praktiske eksempler på hvordan kunnskap kan læres i skolen, og denne kunnskapen kan foreldre bruke hjemme og trenere på og utenfor fotballbanen.