Å spille løkkefotball kan gi deg en fordel og på løkka er det moro å spille. Du kan prøve ut ulike finter og når du har det moro presterer du best