Jeg tror vi har litt å gå på når det gjelder gode rammer i barnefotballen. Vi kan tørre å stille litt mer krav og ha litt mer disiplin, at det er orden og skikkelig når det er økt. Det er først da det blir gøy å spille fotball. Alle skal føle trygghet og tilhørighet, men vi har nok litt å gå på på bevissthetsnivå, hvor viktig det er med rammer og disiplin, mener han. Trenerne skal ikke holde på med alt mulig, det skal være tydelig definert fra klubben, hva man skal trene på og hvordan, sier Grøttland, og legger til

Les hele artikkelen her