Forfatter:
Bert Van Lingen
År:
2016
Om Boken:

Denne boken dekker hvordan fotballspillet kan læres bort med de ressursene treneren har. Hva kjennetegner unge spillere og hvilke utviklingsstadier går spillere gjennom fysisk, psykisk og teknisk. Ved å lese denne boken vil du kunnskap om hvordan du kan kommunisere med spillere for å oppnå ønsket læring. Ved å lese boken får du kunnskap om fotball, hvordan coache fotball, spillere, fra teori til praksis, fotball klubben og om spillere som er født første og andre halvår.