Field access is becoming a serious problem in American soccer. A game played freely around the globe is regulated in the US, controlled by a sprawling network of expensive youth leagues that can often cost parents more than $10,000.

Rike klubber leier baner, slik at mindre klubber og ulike organisasjoner med innvandrer bakgrunn ikke skal kunne bruke banen. Fotballen i USA er delt mellom de som har penger og de som ikke har. Det er ikke lov til å spille på ledige baner, hvis du ikke har betalt for det.

In this new economy, poorer and non-white players have been pushed away from one of the world’s most democratic sports.

Les hele artikkelen her